Wetgeving EUTR / FLEGT

Naleven van wetgeving is cruciaal 

FSC_OLB2

Elke houtinkoop door REMERINK GROUP richt zich op het naleven van verantwoorde praktijken. Dit heeft betrekking op het natrekken van de afkomst van het hout, en het bevorderen van verantwoord bosbeheer. We bewaken zowel de Europese, als Afrikaanse wetgeving. Nauwlettend. En streng indien noodzakelijk.

 

FLEGT_RBUE

  • Verantwoorde leveringen die voldoen aan de eisen van de Europese houtverordening via REMERINK GROUP.
  • REMERINK GROUP is vastbesloten om hout te weren dat afkomstig is van controversiële praktijken of verband houdt met illegale activiteiten.
  • REMERINK GROUP hanteert een strikt stelsel van zorgvuldigheidseisen dat is afgestemd op haar toeleveringskanalen.
  • REMERINK GROUP handelt als operator en dient aan te tonen dat de houtimport die wij op de markt brengen legaal is.


plaquette RBUE

Klik op de brochure om u verder te informeren welke maatregelen REMERINK GROUP heeft ondernomen.  En op welke manier wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen zoals ook de wetgever heeft bedoeld.