Terugblik op een jaar van evaluaties en toepassing van de europese houtverordening door REMERINK GROUP

2-IMG_2013 (chinees weg !)

De evaluaties van de leveranciers werden ter plaatse verricht, aan de hand van zeer hoge eisen. Uitgevoerd door auditors die gekwalificeerd waren conform FSC en OLB

Volledige analysecriteria

evalDe criteria die REMERINK GROUP hanteert voor de evaluatie van leveranciers, is gebaseerd op de regelgeving die van toepassing is op houtkap en –verwerking. Met name gericht op internationale conventies, bosbouwwetten, arbeidswetten, milieuwetten, en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

Deze criteria worden vóór de evaluatie bepaald, door deskundigen in de bosbouw en de bosbouwindustrie van de betreffende leveringsgebieden.

 

Van januari 2013 tot maart 2014 is het stelsel van zorgvuldigheidseisen van REMERINK GROUP gedurende 75 dagen onderworpen aan externe audits:


Een veeleisend stelsel dat op serieuze wijze is ingevoerd:

IMG_1973

Uit de evaluaties kwamen kleine en grote problemen naar voren, betreffende het functioneren van de ondernemingen, vooral op het vlak van arbeids- en milieurecht. Op grond daarvan zijn de commerciële procedures gestopt met leveranciers die niet voldoende garanties konden bieden of die slechts gedeeltelijk geëvalueerd waren.


Zekerheid verwerven van leveranciers:

securisation appros

We hebben de relatie voortgezet met leveranciers die presteren op een niveau dat aan onze eisen voldoet enerzijds. Anderzijds waren zij bereid om maatregelen in te voeren om risico’s te verminderen. Deze leveranciers hebben wij vooral ondersteund in hun verplichtingen ten aanzien van duurzaam beheer en certificering. Bijvoorbeeld de COC FSC OLB-certificering van één leverancier (de voorbereiding van een tweede leverancier loopt).

We hebben ondersteund bij het bosbeheer (kapbeleid, advies over inrichting en beheer) en we hebben voorbereidingen getroffen voor de bosbouwcertificering van de leveranciers. Ofwel, evaluaties uitgevoerd die vooraf gingen aan certificeringsaudits en actieplannen ontwikkeld voor invoering.


Ontwikkeling van gecertificeerde leveranciers:

IMG_5663_Snapseed3

REMERINK GROUP heeft haar netwerk uitgebreid met nieuwe leveranciers, die met behulp van REMERINK GROUP, hun FSC-certificaat hebben behaald.


Verbeterde productkwaliteit:

IMG_7336

 

Onze permanente aanwezigheid bij onze partners heeft ons ook in de gelegenheid gesteld om, samen met hen, te werken aan de kwaliteit van hun producten. Wij delen onze ervaringen en knowhow op het gebied van zagen van Afrikaans hardhout met onze partners. Wij bieden assistentie en leiden hen op in het beheer van de productie, de optimalisatie van hulpbronnen en de naleving van technische eisen die de markt stelt.