Due diligence: de basis

eval

 • Informatie over de herkomst, soort en hoeveelheid van het hout
 • Naam & adres van de boseigenaar
 • Documentatie waaruit blijkt dat het hout legaal is gekapt
 • Risicoanalyse van illegale kap:
  • Is het hout aantoonbaar legaal gekapt, gecontroleerd door een derde partij of met certificaat voor duurzaam bosbeheer (bijv. FSC, PEFC)?
  • Komt er bij de betreffende houtsoort en/ of in het land van herkomst veel illegale kap voor?
  • Hoe complex is de houtketen?
 • Bij hoog risico op illegale kap: mitigerende maatregelen, bijv. het instellen van een controle door een onafhankelijke partij (zoals FSC of PEFC certificering) of uitsluitend hout importeren met een FLEGT vergunning, dat per definitie als legaal hout wordt gezien binnen het kader van de EUTR.

 

Om te voldoen aan de eisen van de houtinkoop en de risico’s die daaraan verbonden zijn, heeft REMERINK GROUP een stelsel van zorgvuldigheidseisen ontwikkeld met:

 • regelmatige analyse en voortdurende bewaking van risico’s in de totale leveringsketen;
 • audits op het terrein van de leveranciers, door bosbouw- en industriële deskundigen in het betreffende land, op basis van evaluatiecriteria die betrekking hebben op de totale regelgeving, die van toepassing is op houtkap en -verwerking, evenals de uitvoeringsbepalingen daarvan;
 • steun aan de leveranciers bij het treffen van maatregelen om de risico’s te verminderen (advies over bosbeheer, instellen en certificeren van een controleketen);
 • een documentatiesysteem om nakoming van deze verplichtingen zeker te stellen.

 

systeme_dds

 

Voor de verdere invulling van de zorgvuldigheidseisen heeft REMERINK GROUP gekozen om een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen en te implementeren. In samenwerking met C.Duhesme conseils en Agence MIDA uit Frankrijk is er voor de Afrikaanse productie landen een risico inventarisatie gemaakt. Verder is er een Due Diligence systeem ontwikkelt.  En zijn alle leveranciers geëvalueerd middels dit systeem. Er is blijvende interactie tussen REMERINK GROUP en zijn leveranciers om te streven naar absolute legaliteit. Verder zijn er inkoopprocedures ontwikkelt en is er een inkooppolitiek geformuleerd.

Terugblik op een jaar van evaluaties en toepassing van de europese houtverordening door REMERINK GROUP