Duurzaam beheer: wettelijk verplicht in Gabon! De Gabonese Wetgeving.

Het Congobekken, – Kameroen en Gabon in het bijzonder – , hebben een moderne en precieze wetgeving met betrekking tot bosbouw. Deze wetgeving stelt duurzaam beheer van bossen verplicht. Deze wetgeving omvat relevante technische normen voor alle activiteiten die betrekking hebben op de houtkap. De wetgeving stimuleert de industriële ontwikkeling, het behoud van biodiversiteit en de bescherming van het milieu, evenals respect voor bewoners en werknemers.

 

 

De partners van REMERINK GROUP verrichten hun werkzaamheden in bosgebieden waarop een duurzaam beheerplan van toepassing is. Om te voldoen aan de milieu-, maatschappelijke- en economische eisen, wordt dit plan opgesteld voor een termijn van 20 tot 30 jaar. Dergelijk duurzaam bosbeheer is gebaseerd op wetenschappelijke studies en geavanceerde technieken op het gebied van bosbestanden, milieu en biodiversiteit.

 

 

Daarnaast liggen sociaaleconomische studies ten grondslag aan: inventarisatie van meerdere bosbestanden, kenschetsing van de bosdynamiek teneinde kappraktijken en het materieel aan te passen aan de bosbestanden (rotatie, minimale kapdiameter, herstel, bescherming van de fauna en houtkap met een geringe impact), inventarisatie van de gewoonterechten, behoefte-inventarisatie van werknemers en het in kaart brengen van de belangrijkste zones voor het behoud.